Sunday, 14 July 2024

ข้อคิดดีๆ

เพื่อนมาขอยืมเงิน ไปเที่ยวทะเล
นั กเ รี ย น กศน.โคราช ใจรักในอาชี พนี้
สร้างรายได้จากไลน์
แ ค่ทำตาม 4 ข้อ แก้ไขชีวิตติ ดขั ด เงินไม่พอใช้ ให้ดีขึ้นได้
ชัชชาติทำทั้งหมดเพื่อบุตร
บ้านสวนหนิง นิรุตติ์
เจ้าชายบรูไนทรงโปรดดาราไทย
เรื่องที่หลายคนควรรู้
เงินไม่สำคัญจริงหรือ? 
ผ่อนไม่ไหวมีทางออก
ฝากข้อความชวนให้ผู้หญิงคิด
ฤทธิ์ เติมน้ำมันลิตรละ 16.4 บาท
ทั่วโลกชื่นชม เข้าแถวยกมือไหว้
อรัญญารักสามีไม่เปลี่ยน
แตงโมไปด้วยกันไม่ได้จริงๆ
คุณตาหวังแค่เลขท้าย
“น้องอินเตอร์” ทุ่มทุกอย่างให้ครอบครัว
“แอ๊ด คาราบาว” ใช้ชีวิตสมถะ
หม่ำ-มด ทำบุญใหญ่งานบวชลูกชาย เท่ง เถิดเทิง