Sunday, 14 July 2024

เส้นทางสู่การเป็นทหารที่อเมริกา

หญิงไทยหัวใจหาญกล้า จากลูกชาวนา สู่ทหารหญิงกองทัพสหรัฐฯ วัย 35 ปี

ประเทศ ส ห รั ฐ อเ ม ริ ก าเป็นดินแดนแห่งโอกาสของคนทั่วโลกเสมอที่เดินทางมาหาโอกาสเ พื่ อ ชี วิ ตที่ดีขึ้น

รวมถึง คุณกชพร เข็มทอง หรือ เอ หญิงไทยคนหนึ่งที่มุมานะ ฝ่ า ฟัน และอดทนจนสร้างโอกาสให้ตัวเองสำเร็จ

ในเวลา “เฉียดฉิว” และเรียกได้ว่ายังเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายในชีวิตอีกด้วย

คุณเอ เล่าว่าช่วงแรกๆ ที่มาอยู่ในอเมริกาลำ บ า ก ม า ก ภาษาสื่อสารได้นิดหน่อย อาศัยครูพักลักจำและพัฒนา

หนึ่งในผู้มีพระคุณของเธอคือสองเจ้าของร้านอาหารไทย ที่ให้เธอได้มาทำงานด้วย

เพื่อให้มี เ งิ น ส่ งกลับบ้านและพัฒนาภาษาไปในตัว

เธอได้ยินเพื่อนร่วมงานบอกว่า ถ้าสมัครเป็น ท ห า รได้ จะมีเงินเดือนที่มั่นคงและสวัสดิการดีมาก

เมื่อพบโอกาสและแสงสว่างแห่งความหวัง คุณเอ ในวัย 34 ปีจึงตัดสินใจไปสมัค ร ท ห า รกองทั พบกใกล้บ้าน

ซึ่งการรับสมัครต้องคัดเลือกจากผลสอบ 9 วิชา รวม 225 คำถาม ด้วยความที่ยังไม่ได้เตรียมตัวทำให้

คะแนนของเธอน้อยมากและสอบไม่ผ่าน แต่ด้วยความไม่ยอมแพ้ เธอตั้งใจอ่านหนังสือและทำแบบฝึกหัดกว่า 2 เดือน

เธอทุ่มเทด้วยความหวังที่ว่าชีวิตจะต้องดีขึ้น และความพยายามก็ไม่สูญเปล่า เอ สอบผ่านสมความตั้งใจ

ได้ไปส า บา น ต น และเข้ารับการฝึกเป็นทหาร ส ห รั ฐ เส้นทางชีวิต ท ห า ร หญิงอเมริกันนั้น ต้องวิ่งทุกเช้า

โหนบาร์ ซิตอัพทุกวัน และรักษาระเบียบวินัยมาก เป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว เธอแทบจะเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุด

ด้วยส่วนสูง 149 เซนติเมตร แต่ก็ผ่านมาได้ ด้วยความคิดบวกที่ว่า อย่างน้อยๆ เธอก็ได้รับ เ งิ นเ ดื อ น

ในช่วงที่ฝึก เขาจ่าย เงิ น ให้เรามาเรียนรู้ ก็นับเป็นโอกาสที่ดีแล้ว การเป็น ทห า รอเมริกัน เ งิ น เดือน

จะได้เยอะกว่าที่ไทย 3 เท่าตัว มีตรวจสุขภาพและสวัสดิการการแพทย์ฟรี หากโสดมีที่พักฟรี

และสามารถสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพลเมืองของอเมริกาได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกด้วย

สุดท้ายนี้ คุณเอฝากไว้ว่า หากคนที่อยากเป็น ท ห ารอเมริกัน ต้องมีใจรัก ควรศึกษาข้อมูล

การฝึกทหารทีมีมากมายในโลกออนไลน์ ถ้าดูแล้วชอบความท้าทาย ความอยู่ในกฏระเบียบ

และเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้ ก็เดินหน้าลุยให้เต็มที่

ขอบคุณข้อมูล : tho us and re a son.com